ΤΜΗΜΑΤΑ

Βρεφικό

Βασικό μας μέλημα στο τμήμα αυτό είναι η κάλυψη των βιολογικών και συναισθηματικών αναγκών των μικρών παιδιών. Ακολουθείται το πρόγραμμα του κάθε παιδιού χωριστά και υπάρχει διαρκής ενημέρωση μέσω του τετραδίου επικοινωνίας.

Μεταβρεφικό Τμήμα

Στο επόμενο τμήμα ξεκινάει η αγωγή τουαλέτας και η προσπάθεια για την καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέες έννοιες (γλώσσα, παιδική λογοτεχνία, μουσικοκινητικά κ.ά.). Σκοπός του τμήματος είναι η έγκαιρη προετοιμασία για τα επόμενα τμήματα, καθώς και η τόνωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών μέσα από την ομαδική εργασία.

Μικρό Προνήπιο

Συνεχίζοντας στο Μικρό Προνηπιακό τμήμα, εντάσσεται η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και τα συμπληρωματικά αθλητικά προγράμματα. Το εκπαιδευτικό κομμάτι προσαρμόζεται στην ηλικία των παιδιών και εμπλουτίζεται, δουλεύοντας με διαθεματικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, ξεκινούν και οι πρώτες εφαρμογές γραφισμού.

Προνήπιο

Στο Προνηπιακό τμήμα συνεχίζουμε, φυσικά, την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και των συμπληρωματικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει η γραφή όλων των κεφαλαίων γραμμάτων και λέξεων, καθώς και αριθμών μέχρι το 10. Από το τμήμα αυτό ξεκινάνε τα παιδιά να δουλεύουν, παράλληλα με τις μηνιαίες θεματικές ενότητες, κι ένα Σχέδιο Εργασίας, το οποίο ολοκληρώνουμε και παρουσιάζουμε το Μάιο.

Νηπιαγωγείο

Τέλος, είναι το Νηπιαγωγείο μας, που λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων (ΔΕΠΠΣ). Δηλαδή, στις διαθεματικές προσεγγίσεις και θεματικά αφιερώματα και φυσικά στα Σχέδια Εργασίας που έχουμε ξεκινήσει από τη προηγούμενη χρονιά. Εδώ πλέον ξεκινάμε γραφή: Όλα τα γράμματα κεφαλαία και μικρά, λέξεις, προτάσεις, συλλαβισμός, αριθμοί μέχρι το 20 ανά μονάδες και μέχρι το 100 ανά δεκάδες, καθώς και πρόσθεση - αφαίρεση. Το παιδί, ακολουθώντας το εξελικτικό πρόγραμμα του σχολείου μας, βρίσκεται πλέον σε πλήρη μαθησιακή ετοιμότητα για να συνεχίσει στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

​Εκτός από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση και σημασία, φροντίζουμε, παράλληλα, να δημιουργούμε σε όλες τις ηλικίες ένα ζεστό, οικογενειακό και ευχάριστο περιβάλλον, μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, διασκεδάζουν, χαλαρώνουν, γίνονται ανεξάρτητα και φεύγουν γεμάτα ευχάριστες αναμνήσεις.