ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ενιαίο και πρότυπο και ονομάζεται «Πλαστελίνη». Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πανεπιστημιακά δεδομένα. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε εναλλαγές, ενώ είναι βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του είναι η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, με εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία διεξάγονται τακτικά. Βασίζεται στο διαθεματικό μοντέλο των προγραμμάτων σπουδών και Σχεδίων Εργασίας.

Για τη δημιουργία κι εκπόνηση προγραμμάτων, τη στήριξη, την εποπτεία και την επιμόρφωση, υπεύθυνη είναι η κα Αντιγόνη Μπάτσικα, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Έργου.


Παιδαγωγικές Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες καλύπτουν τις εξής μαθησιακές περιοχές:

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Φυσικές επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Φυσική αγωγή
 • Τέχνες
 • Τεχνολογικές Πληροφοριών & Επικοινωνιών

Αναλυτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών:

 • Παιδί & Γλώσσα Γλωσσική εξέλιξη - Παιδική λογοτεχνία. Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

 • Παιδί & Μαθηματικά Μαθηματικές έννοιες και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών και συμβόλων.

 • Παιδί & Περιβάλλον Κοινωνικά - Λαογραφικά, Συναισθήματα, Υγεία και Υγιεινή, Ιστορικά, Μυθολογία, Αισθητηριακά, Πειράματα, Εργαστήρια Εφαρμογών, Περιβαλλοντικά, Οικολογία, κ.ά.

 • Παιδί - Δημιουργία & Έκφραση Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων, Δραματοποιήσεις, Κουκλοθέατρο, Κινητικά, Εικαστικά, Ομαδικά παιχνίδια, Χαλαρωτικά.

 • Παιδί & Σύγχρονη Τεχνολογία Προβολή εκπαιδευτικών DVD, CD-ROM, εποπτικού υλικού, ακρόαση εκπαιδευτικών CD s κ.ά.

Συμπληρωματικά Προγράμματα:

 • Ειδικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης των νέων παιδιών στη τάξη
 • Εφαρμογή του πρότυπου προγράμματος συναισθηματικής αγωγής
 • Εφαρμογή του πρότυπου προγράμματος Μουσειακής Αγωγής & Εικαστικών Έργων
 • Εφαρμογή του πρότυπου προγράμματος Πολιτιστικής Αγωγής με ειδικές παιχνιδογιορτές
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α’ Δημοτικού
 • Εφαρμογή των ετησίων σχεδίων εργασίας (Προνηπιακό και Νηπιακό τμήμα) 
 • Εφαρμογή του προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας (Μικρό Προνήπιο, Προνήπιο και Νήπιο)
 • Εφαρμογή προγράμματος κινητικής αγωγής
 • Προγράμματα επιλογής (mini tennis, mini basket, tae-kwo-do, στίβος, κλασική γυμναστική) από εξωτερικούς συνεργάτες. Λειτουργούν από Οκτώβριο έως και Μάιο. Στο τέλος των προγραμμάτων πραγματοποιούνται οργανωμένες γυμναστικές επιδείξεις.
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη (Προνήπια και Νήπια)
 • Γωνιά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Διαδραστικός πίνακας στο Νηπιαγωγείο
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Προνήπιο και στο Νήπιο με το προγραμματιζόμενο ρομποτάκι δαπέδου Bee Bot.
 • Βήματα για τη ζωή στο Νηπιαγωγείο. Ένα καινοτόμο και εξειδικευμένο πρόγραμμα δεξιοτήτων ζωής, το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως βάση για την εκπαίδευση.