ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχολική Εφημερίδα

 

Το σχολείο μας κάθε δίμηνο εκδίδει τη δική του Σχολική Εφημερίδα, το «Τυπάκι». Όλοι μαζί, Διεύθυνση, Παιδαγωγοί και Εξωσχολικοί Συνεργάτες, συνεργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε μια εφημερίδα στην οποία μπορείτε να απολαύσετε συνεντεύξεις των παιδιών σας, ενημερωτικά άρθρα, να μάθετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε τάξης, τις συνολικές δραστηριότητες και πολλά άλλα.

«Τυπάκι» Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος 2018
«Τυπάκι» Οκτώβριος – Νοέμβριος 2023 

Ετήσια Παρουσίαση Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων και Σχεδίων Εργασίας

Εκδρομές, Επισκέψεις, Παρακολούθηση Θεατρικών Παραστάσεων & Βιωματικών Εργαστηρίων